BẠN CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI NẠP TIỀN NHIỀU NHẤT?

Đối tượng khuyến mãi:Tất cả thành viên tại MOTO88.

Nội dung khuyến mãi:

1.Bảng Xếp Hạng được cập nhật công khai ngay tại Website.

2. Không áp dụng sản phẩm Xổ Số và Mini Game.

3.Tiền thưởng sẽ tự động cập nhật vào tài khoản của Quý Khách sau 23:01 ngày cuối cùng của tháng ( GMT+7).

Điều Kiện & Điều Khoảnchung của MOTO88 được áp dụng.

Đối tác của chúng tôi: