Khuyến mãi mừng sinh nhật

Đối tượng khuyến mãi: Toàn bộ thành viên của MOTO88

Nội dung khuyến mãi:

1. Tiền khuyến mãi sẽ được cộng vào tài khoản thành viên trong 24h.

2. Cách đăng ký: Liên hệ CSKH, nêu rõ: Tên đăng nhập, ngày sinh và hình chụp hai mặt chứng minh nhân dân đính kèm.

Điều Kiện & Điều Khoản chung của MOTO88 được áp dụng.

Đối tác của chúng tôi: