Thưởng Nạp 15% hàng ngày tại MOTO88

Đối tượng khuyến mãi: Toàn bộ thành viên của MOTO88.

Nội dung khuyến mãi:

Ví dụ:

Tiền nạp: 800,000 VND.

Tiền thưởng:15% x 800,000 = 120,000 VND

Doanh thu cược: (800,000 + 120,000) x 15 = 13,800,000 VND

* Không áp dụng cho sản phẩm Xổ Số và Mini Game.

* Mỗi khách hàng được tham gia khuyến mãi này một lần mỗi ngày. Chỉ áp dụng cho khoản nạp gần nhất và chưa rút tiền.

* Khuyến mãi này không áp dụng đồng thời cùng với các khuyến mãi khác.

* Thời gian đăng ký trong ngày tính theo giờ GMT+8.

Điều Kiện & Điều Khoảnchung của MOTO88 được áp dụng

Đối tác của chúng tôi: